Crucea- semnul măntuirii noastre

    Apostolul Pavel scria adunării creştinilor din Corint: Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit.”(1 Corinteni 1,23 ) Crucea este cea mai preţioasă amintire a  Iubirii lui Cristos.Crucea ne aduce aminte de infinita, nemăsurata şi eterna iubire a lui Cristos care a murit pentru noi de bună voie, pentru ca noi să ne bucurăm de fericirea veşnică în cer. Deseori ne însemnăm cu semnul Sf.Cruci,dar realizăm ce înseamnă acest semn? Crucea formează o unitate,exprimând unitatea, naturii lui Dumnezeu: Tatăl-Creatorul, Fiul-Răscumpărătorul şi pe Sf.Duh-Sfinţitorul. Crucea mai reprezintă şi cele două firi-omenească şi divină-a lui Cristos Trunchiul Crucii-omenirea,iar Cel Răstignit-dumnezeirea. Partea de sus a Crucii,îl simbolizează pe Tatăl,partea de jos înfiptă în pământ,îl simbolizează pe Fiul,care s-a coborât pe pământ, iar cele două braţe orizontale sunt chipul Duhului Sfânt, care purcede din Tatăl şi Fiul.. Când ne  însemnăm pe frunte, ne exprimăm  credinţa în Tatăl, pe piept speranţa în Fiul, iar ducându-ne palma de la un umăr la altul, ne exprimăm iubirea ce vine de la  Duhul Sfânt care ne transformă  şi ne sfinţeşte viaţa. Iată ce trebuie  să reprezinte Crucea în viaţa noastră:semnul mântuirii,al credinţei,speranţei şi iubirii noastre. Pentru noi creştinii este puterea lui Dumnezeu şi arma împotriva  celui rău. Nu putem ajunge la glorie, la  mântuire decât trecând prin Cruce.

Pr.Cristian Tiba O.F.M.Conv.

Reclame