Luna Mai – Lună închinată Sf.Fecioare Maria

    Prin Sfînta Fecioară Maria,Tatăl Ceresc a dat lumii pe Cristos, Mântuitorul nostru al tuturor. Duhul Sfânt a lucrat în sânul Fecioarei Maria, care l-a născut pe Messia. Maria este fiica cea aleasa a Tatălui  Ceresc, Floarea cea mai de preţ din gradina Domnului. Ridicată la tronul lui Dumnezeu, a devenit pe lângă mama noastră, o puternică mijlocitoare. Sfânta Fecioară  este pentru noi o Cetate de refugiu, Poarta Cerului, calea de acces la Îndurarea Domnului. Ea este folositoare celor care ştiindu-se slabi şi nestatornici în a face binele, au nevoie de un surplus de milă divină şi de har. Maica Domnului, este un mijloc sigur de a dobândi mila lui Dumezeu, precum scrie Sf.Ludovic de Montfort:” Îţi încredinţez această  Taină ( Maria )prin Sfântul Duh, cu condiţia ca să te slujeşti de ea, spre a deveni un om sfânt şi ceresc. Căci asemenea taină nu devine mare decât în  măsura în care sufletul se foloseşte de ea. Păzeşte-te de a sta cu braţele încrucişate, fără a munci, căci atunci secretul meu îţi va deveni otravă şi îţi va fi spre osândă.”

Fidelitatea faţă de Maica Domnului  este, aşa cum scrie Sf. Ioan Damaschin:”O armă de mântuire pe care Dumnezeu o dă acelora pe care El vrea să-i mântuiască.”

De aceea Biserica aplică Sfintei Fecioare Maria cuvintele Sfintei Scripturi, din Cartea Proverbelor ”Fercit este omul care mă ascultă şi care veghează zilnic la porţile mele şi ia aminte la pragurile uşilor Mele. Cel care m-a aflat pe mine, a aflat viaţa şi va scoate mântuire de la Domnul.”

După cum Sfânta Fecioară a primit în trupul ei pe Mântuitorul, să  primim şi noi prin tainele Sfintelor Sacramente Trupul Preacurat al lui Cristos, având în Maria model de iubire sfântă, de acceptare şi jertfă.

Prea Sfântă Măicuţă, te rugăm dăruieşte-ne nouă pe Fiul tău pentru ca trăind împreună cu El să dobândim viaţa veşnică. Amin

                                                                                                                                                                                                            Vernică Larisa

Reclame